18 دسامبر 2023  
 ستاگیدیا  

بعد از ندا پروانی، ژولیا پارسی نیز از بند رها شد

بعد از ندا پروانی، ژولیا پارسی نیز از بند رها شد

فعالین مدنی و منابع رسانه‌ای از آزادی ژولیا پارسی، بانوی معترض زندانی خبر می‌دهند.

بانو ژولیا پارسی از زنان معترض در افغانستان، حدود سه ماه قبل در اوایل ماه میزان سال روان هجری‌خورشیدی همراه با پسرش بازداشت گردیده بود.

این در حالیست که ندا پروانی دیگر بانوی معترض زندانی، نیز چند روز قبل از بند رهایی یافته بود.

بازداشت فعالین حقوق زن و بانوان معترض انتقادات و اعتراضات گسترده ملی و بین‌المللی را به دنبال داشت. تا اکنون نهادهای مدنی، حقوق بشری، نمایندگان کشورهای مختلف و شهروندان کشور، به روند بازداشت معترضین واکنش نشان داده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آنان گردیده بودند.

گفته می‌شود، در حال حاضر نیز چند تن ازین بانوان در بند به سر می‌برند و آزاد نشده‌اند.