17 آوریل 2024  
 ستاگیدیا  

نشرات تلویزیون‌های نور و بریا متوقف شد

نشرات تلویزیون‌های نور و بریا متوقف شد

فعالیت نشراتی تلویزیون‌های “نور” و “بریا” توقف داده شد. کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای، در نشست خبری روز سه شنبه 28 حمل 1403، این خبر را اعلام کرده و  گفته است که این تصمیم به دلیل رعایت نکردن اصول خبرنگاری و نادیده‌گرفتن ارزش‌های ملی و اسلامی گرفته شده است. بر بنیاد تصمیم این کمیسیون، رسانه‌های یادشده تا برگزاری دادگاه و صدور حکم رسمی، اجازه فعالیت نشراتی ندارند. در بیانیه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای آمده است که افرادی که مجوز این شبکه‌های تلویزیونی را دارند، مرتبا نظام “امارت اسلامی” را تخریب می‌کنند.

خبیب غفران، سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ از ارسال پرونده این دو رسانه به دادگاه خبر داده و می‌افزاید که این تصمیم از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای با درنظرداشت قانون رسانه‌های همگانی گرفته شده است.

در همین‌حال، وسیم احمد ادیب مدیر خبر تلویزیون خصوصی بریا در گفتگو با رسانه‌ها، توقف فعالیت این رسانه‌ها را مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی دانسته و گفته است که این تلویزیون شاید به این دلیل که صدای رسای محرومان و مظلومان می‌باشد، با محدودیت روبرو گردیده است. او تاکید می‌کند که نمی‌تواند ادعای حکومت مبنی رعایت نکردن اصول خبرنگاری و ارزش‌های اسلامی و نیز نادیده‌گرفتن هشدارهای مکرر را تایید کند و می‌افزاید که تلویزیون بریا تمامی سفارش‌هایی که از طرف حکومت در جهت رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی و مصلحت عمومی به رسانه‌ها ارسال می‌گردیدند، را عملی می‌کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان، با نشر اعلامیه‌ای، ضمن اینکه تعلیق نشرات شبکه‌های تلویزیونی خصوصی نور و بریا را خلاف قانون رسانه‌های همگانی خوانده و آن را در جهت اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه‌های آزاد کشور دانسته است، خواستار لغو این تصمیم و از سرگیری نشرات این رسانه‌ها گردیده است.

باید یادآور شد که صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی بریا حبیب‌الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار است و تلویزیون خصوصی نور نیز تحت مالکیت صلاح‌الدین ربانی قرار دارد.