تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, خبرها, سخن روز

افغانستان و ضرورت هم‌پذیری

توسط - افغانستان و ضرورت هم‌پذیری

بحران و منازعه در افغانستان، بدون تردید ریشه در افزایش شکاف‌های اجتماعی و تضادهای قومی دارد. تاریخ معاصر افغانستان آکنده است از سیاست‌ها، جنگ‌ها، کشتارها، قتل عام‌ها و سرکوب‌هایی که متاثر از اندیشه‌های قوم‌گرایانه و تک‌محورانه بوده و با هدف دست‌یابی به قدرت، تحکیم پایه‌های قدرت، پاک‌سازی قومی و تحلیل قدرت آنانی که ”دیگران“ خوانده شده‌اند، انجام یافته است. چنین عمل‌کردی...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش هفتم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش هفتم

می‌توان گفت که بحث مشارکت زنان در عرصه سیاست در دوره پیش از طالبان، تنها به صورت مشارکت توده‌ای به معنای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌ها بود، اما در زمان طالبان در همین سطح نیز مشارکت سیاسی زنان را شاهد نبودیم. بنابراین مشارکت در سطح نخبگان که مستلزم اعلام نامزدی و عضویت زنان در مجلس قانون‌گذاری و نفوذ در نهادهای سیاسی...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش دوم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش دوم

حبیب‌الله محمدی

افغانستان و تمرکز ساختاری نظام سیاسی

نظام سیاسی افغانستان علاوه بر بساطت، از تمرکز شدید در عرصه سیاست و اداره برخوردار است. ساختار متمرکز سیاسی و برپایی حکومت مطلقه به دوران زمامداری عبدالرحمن برمی‌گردد. با توجه به جنایات و قتل‌عام‌های که عبدالرحمن مرتکب شد ولی انگیزه اصلی وی از ایجاد ساختار متمرکز قدرت، بازگرداندن نظم و امنیت و برقراری...