24 دسامبر 2023  
 ستاگیدیا  

فرمان تازه؛ کتاب‌خانه‌های دانشگاه‌های خصوصی از کتا‌ب‌های خلاف فقه حنفی پاک‌سازی شوند

فرمان تازه؛ کتاب‌خانه‌های دانشگاه‌های خصوصی از کتا‌ب‌های خلاف فقه حنفی پاک‌سازی شوند

به دنبال اظهارات چند روز پیش ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی که در آن تعدد مذاهب در افغانستان انکار و همه شهروندان افغانستان پیرو مذهب امام ابوحنیفه خوانده شدند، این وزارت فرمان جدیدی را صادر کرده است که در آن به همه دانشگاه‌های خصوصی ابلاغ شده است تا کتاب‌خانه‌های خود را از وجود کتاب‌های مغایر با فقه حنفی پاک‌سازی کنند.

Social Media

مکتوبی که به زبان پشتو از آدرس این وزارت به دانشگاه‌های خصوصی ارسال گردیده، چنین صراحت دارد: “از سوی ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی به شما هدایت داده می‌شود که هر تعداد کتاب‌خانه‌هایی که در نهادهای تحصیلی خصوصی در افغانستان وجود دارند را باید تصفیه نمایید. تمام کتاب‌هایی که برخلاف فقه حنفی هستند، کتاب‌های سیاسی و کتاب‌هایی که مشکلات عقیدتی را به میان می‌آورند باید از کتاب‌خانه‌ها دور ساخته شده و به جای آن کتاب‌های خوب سیرت‌النبی جابجا شوند. البته لیست کتا‌ب‌هایی که شما در کتاب‌خانه‌ها جابجا می‌سازید را باید با ما شریک کنید.”

این نامه که از سوی یکی از سخن‌گویان وزارت تحصیلات عالی تایید شده است، با امضای شاکر الله وحدت رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی صادر گردیده و در زیر این نامه محمد سلیم افغان رئیس امور محصلان دانشگاه‌های خصوصی، حکم ابلاغ آن به دانشگاه‌های خصوصی را امضا کرده است.