10 آوریل 2023  
 ستاگیدیا  

وزارت تحصیلات عالی معاشات استادان دانشگاه‌ها را افزایش داد

وزارت تحصیلات عالی معاشات استادان دانشگاه‌ها را افزایش داد

وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در خبرنامه‌ای اعلام کرده که معاش استادان دانشگاه‌های دولتی را بیشتر کرده است.

این خبر بعدازظهر امروز، 21 ماه حمل در صفحه توییتر وزارت تحصیلات عالی منتشر شده است.

در خبرنامه این وزارت آمده که «معاش رتبه علمی پوهاند از ۳۹ هزار به ۶۰ هزار، معاش رتبه علمی پوهنوال از ۳۳ هزار به ۴۵ هزار، معاش رتبه علمی پوهندوی از ۲۷ هزار به ۳۸ هزار، معاش رتبه علمی پوهنمل از ۲۱ هزار به ۳۰ هزار، معاش رتبه علمی پوهنیار از ۱۸ هزار به ۲۵ هزار و معاش رتبه علمی نامزد پوهنیار از ۱۳ هزار و ۵۰۰ به ۲۰ هزار افغانی افزایش یافته است.»

 طبق خبرنامه، این افزایش از ماه حمل سال جاری اجرا خواهد شد.

در خبرنامه آمده که معاشات بست‌های مربوطه در کنار معاشات رتبه‌های علمی نیز پرداخته می‌شود.