26 مارس 2024  
 محمدزمان احمدی  

داعش و نمایش قدرت در منطقه

داعش و نمایش قدرت در منطقه

حملات تروریستی اخیر در روسیه  و افغانستان به‌خوبی نشان داد که گروه داعش در بازیابی قدرت عملیاتی خویش موفق بوده است. قراین حکایت از آن دارد که این گروه تا حد زیادی توانسته است در بسیح دوباره و توان‌افزایی نیروهایش موفق عمل کند و تهدیداتی را متوجه منطقه نماید.

رویداد تروریستی بی‌سابقه در یکی از سالن‌های کنسرت شهر مسکو در قلب روسیه که تلفات سنگینی را برجای گذاشت، ثابت ساخت که نگرانی دوامدار روسیه از حضور و نفوذ داعش به‌جا بوده است. بر پایه آنچه روسیه از سال‌ها بدین‌سو ادعا می‌کند، گروه داعش بالاخره موفق شد تا یکی از بزرگ‌ترین حملات خودش در منطقه را سازمان‌دهی و اجرا نماید. بدین‌وسیله این گروه ضمن آن‌که آسیب‌های بسیار جدی را بر روسیه وارد آورد، به تمام منطقه و جهان این پیام را مخابره کرد که به میزانی از قدرت و توانایی دست یافته است که قادر است روسیه را با تمام نیرو و امکانات امنیتی و نظامی که در اختیار دارد، غافل‌گیر نموده و با عبور از تمامی لایه‌های امنیتی، قلب مسکو را نشانه رود حملات تروریستی را اجرا نماید. در همین حال، حمله تروریستی دیگری که داعش در شهر قندهار و در مرکز اقتدار حکومت سرپرست افغانستان انجام داد، قدرت‌گیری دوباره این گروه را بیشتر از پیش ثابت ساخت.

افزایش نفوذ و توان عملیاتی داعش حتی غرب و آمریکا را نیز نگران و مضطرب ساخته است، به گونه‌ای که لنزی گراهام از سناتوران سرشناس آمریکایی، خواستار حمله بر پایگاه‌های داعش در افغانستان شده است. به نظر می‌رسد جهان به این نتیجه رسیده است که داعش از خلای به وجودآمده در افغانستان نهایت سود را برده است و در مدتی که نظارت امنیتی جهان بر افغانستان و منطقه کاهش یافته بود، با تمام قوا به توان‌افزایی نیروهای خویش پرداخته است.

بنابرین به نظر می‌رسد، افغانستان نیز نباید بیشتر ازین حضور و توان داعش درین کشور را کتمان کند. آنچه اتفاق افتاد، این نیاز را برجسته می‌سازد که حکومت سرپرست می‌بایست در همکاری نزدیک با کشورهای منطقه و جهان، جبهه نیرومندی را در راستای مبارزه با داعش و  سایر گروه‌های تروریستی تشکیل دهد تا تروریزم بین‌المللی بیشتر ازین از مردم افغانستان و منطقه را قربانی نسازد.

تداوم کتمان حضور داعش در افغانستان و نادیده‌انگاری توانایی‌های این گروه تروریستی از سوی افغانستان، منطقه و جهان، تداوم حملات مرگ‌بار این گروه را به دنبال خواهد داشت و ضربات جدی و جبران ناپذیری را بر منافع کشور وارد خواهد آورد.

زمان آن رسیده است که داعش و تهدیدات این گروه جدی گرفته شده و در برابر آن اقدام عملی انجام شود.