17 آوریل 2024  
 ستاگیدیا  

سازمان غذایی جهان، بیش از هفت میلیون نفر را در سال روان کمک می‌کند

سازمان غذایی جهان، بیش از هفت میلیون نفر را در سال روان کمک می‌کند

سازمان غذایی جهان اعلام کرده است که در سال روان، کمک‌های بشردوستانه این سازمان به بیشتر از هفت میلیون تن از شهروندان افغانستان توزیع خواهد شد.

آژانس اطلاعاتی باختر، نوشته است که این خبر را یکی از مقامات محلی این سازمان در شمال افغانستان، در دیدار با مقامات حکومت محلی بلخ اعلام کرده است.

بربنیاد این خبر، قرار است این کمک‌ها در سه صدوپنجاه ولسوالی در سراسر افغانستان به نیازمندان توزیع شوند.

در خبر آمده است که معاون والی بلخ از مسئولین سازمان غذایی جهان خواسته است تا خدمات و کمک‌های خویش را در هماهنگی با ادارات سکتوری عرضه کنند، تا افراد و خانواده‌هایی که واقعا نیازمند هستند شناسایی گردیده و از کمک‌ها مستقید شوند.

گفتنی است بر اساس یافته‌ها و گزارشات سازمان‌های بین‌المللی، بالاتر از بیست میلیون نفر از جمعیت کشور با فقر گسترده روبرو بوده و به کمک‌های فوری نیازمند هستند. در همین‌حال میلیون‌ها نفر دیگر نیز با عدم امنیت غذایی، سوء‌تغذی و نیز مشکلات صحی متعدد مواجه هستند.

از سوی دیگر، بسیاری از سازمان‌های امدادی، از نبود بودجه کافی و کاهش کمک‌های بشردوستانه شکایت داشته و خواستار توجه بیشتر به وضعیت افغانستان شده‌اند.