23 می 2023  
 ستاگیدیا  

برای مدرسه‌های جهادی دو میلیارد افغانی مصرف می‌شود

برای مدرسه‌های جهادی دو میلیارد افغانی مصرف می‌شود

سرپرست وزارت معارف روز گذشته به بامیان سفر کرد و مدرسه جهادی را در مرکز این ولایت افتتاح کرد.

سید حبیب‌الله آغا در محفلی که به این مناسبت در شهر بامیان برگزار شده بود گفت که حدود دو میلیارد افغانی برای این گونه مدرسه‌ها به مصرف می‌رسد و باید در انتخاب استادان آن بسیار دقت شود.

مشخص نیست که این مبلغ در طول یک سال است یا برای تاسیس هر مدرسه هزینه می‌شود.

او افزود که مدرسه‌های جهادی از زمان پیامبر اسلام وجود داشته است.

از سوی دیگر، عبدالواحد طارق، رییس عمومی مدارس جهادی وزارت معارف گفت که در مدرسه جهادی تعالیم جنگی داده نمی‌شود. او گفت که شاگردان در این مدرسه علوم صرف و نحو عربی را می‌آموزند.

عبدالله سرحدی، والی بامیان نیز با ابراز خوشحالی از افتتاح «مدرسه جهادی» گفت که «یک روزی بود که از آدرس مقام‌های دولتی اعلام می‌شد که باید فعالیت‌های مدارس دینی ختم شود، ولی باید شکر این نعمت ادا نماییم که آن روز گذشت.»