6 سپتامبر 2023  
 سهیلا حصین  

بحران کمبود بودجه؛ 2 میلیون تن از برنامه‌های حمایتی سازمان جهانی غذا حذف شدند

بحران کمبود بودجه؛ 2 میلیون تن از برنامه‌های حمایتی سازمان جهانی غذا حذف شدند

سازمان جهانی غذا اعلام کرده که به دلیل «کمبود شدید بودجه» مجبور شده تا کمک‌های غذایی خود به 2 میلیون تن در افغانستان را قطع کند. با احتساب این تعداد، شمار تمامی افرادی که در سال جاری میلادی از پوشش برنامه‌های حمایتی این سازمان در کشور حذف شده‌اند، به 10 میلیون تن می‌رسد.

این سازمان، روز گذشته (سه‌شنبه، 14 سنبله) با انتشار اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که در ماه‌های آینده فقط به 3 میلیون نفر، کمک‌های اضطراری غذایی ارائه می‌کند. در اعلامیه افزوده شده که برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تامین حمایت غذایی برای 21 میلیون نفر دیگر در شش ماه آینده، با 1 میلیارد دالر کسری بودجه مواجه شده است.

سازمان جهانی غذا هشدار داده که فرصت بسیار کمی برای جلوگیری از «وقوع فاجعه» در افغانستان باقی مانده و اضافه کرده که قادر نیست با «منابع اندک»ی که در دسترس دارد به تمامی کسانی که در معرض سقوط به «فقر مطلق» هستند، کمک‌رسانی کند.

این سازمان تاکید کرده که وضعیت بحرانی، بیشتر از همه 1.4 میلیون زن باردار و مادرانی را که پس از این «غذای ویژه جلوگیری از سو تغذیه» را دریافت نمی‌کنند، متاثر خواهد کرد. به گفته این سازمان، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شمار کودکان در معرض سو تغذیه و میزان مراجعه آنان به مراکز درمانی دارای بخش سوتغذیه، افزایش بی‌پیشینه یابد.

تمامی سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان در افغانستان در سال جاری با بحران کمبود بودجه مواجه شده‌اند. تمامی این سازمان‌ها با گذشت هر روز دامنه فعالیت خود را محدودتر می‌کنند؛ چیزی که زنگ خطر بحران بشری غیرقابل کنترل در کشور را به‌صدا درآورده و نگرانی‌ها در این خصوص را افزایش داده است.

بحران کمبود بودجه در روند کمک‌رسانی به افراد آسیب‌پذیر پس از آن تشدید شد که حکومت سرپرست، به‌هشدارهای جامعه جهانی در خصوص بازگرداندن حق کار و آموزش زنان اهمیت نداد. بسیاری از کشورهای کمک‌کننده، تداوم کمک به افغانستان را به رفع ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت و حضور زنان در جامعه و پذیرش و رعایت حقوق بشر، مشروط کرده بودند.