30 آوریل 2023  
 فریبا هاشمی  

از هفته جهانی زمین پاک در بامیان تجلیل شد

از هفته جهانی زمین پاک در بامیان تجلیل شد

ریاست حفاظت از محیط زیست بامیان صبح امروز از هفته جهانی زمین پاک با شعار «زمین به سرمایه گذاری ما نیاز دارد» در محفلی تجلیل کرد.

شماری از مسوولین محلی، نهادهای محیط زیستی، متنفذین و دانشجویان دانشگاه بامیان در این محفل حضور داشتند.

محمد ابراهیم دادفر رئیس این ریاست گفت که زمین یک امانت از نسل‌های آینده برای ماست و نگهداری آن مسوولیت تمام شهروندان کشور است.

دادفر از بی‌توجهی به خطرات ناشی از آلودگی زمین هشدارداد.

او تاکید کرد که حفاظت از محیط زیست و پاک نگه‌داشتن زمین «عزم راسخ و بسیج ملی» نیاز دارد.

روز زمین پاک یک رویداد جهانی است که ۲۲ اپریل هر سال برگزار می‌شود.

روز جهانی زمین به هدف افزایش آگاهی باشندگان زمین در مورد اهمیت حفاظت از زمین و منابع طبیعی آن بزرگداشت می‌شود. در این روز برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شوند تا مردم را به تفکر درباره زمین وادارند.

هر کشور بنا بر فرهنگ و سنت‌های خود برنامه‌های ویژه‌ای برگزار می‌کنند.

هر سال روز جهانی «زمین پاک» با شعار مخصوص برگزار می‌شود و در سال ۲۰۲۳ «Invest in our Planet» یعنی سیاره ما به سرمایه گذاری نیاز دارد، تعیین شده است.