10 دسامبر 2020  
 ستاگیدیا  

خشونت علیه زنان در شیبر بامیان؛ عوامل، پیامدها و راهکارهای کاهش آن

خشونت علیه زنان در شیبر بامیان؛ عوامل، پیامدها و راهکارهای کاهش آن

خشونت علیه زنان هرچند در بامیان نسبت به سایر مناطق افغانستان به میزان بسیار کم‌تری اعمال می‌گردد، با آن‌هم طی چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. بربنیاد آمار ارائه شده از سوی اداره امور زنان بامیان، رقم شکایات ثبت شده از سوی زنان قربانی خشونت در این اداره، از 114 مورد در کل سال 1397 به 150 مورد در یازده ماه سال 1398 افزایش یافته است. افزون براین، آمار رسمی نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان در بامیان به‌یژه در دوسال گذشته، در انواع مختلفی صورت گرفته است. اداره امور زنان این ولایت، با استناد به شکایاتی که دریافت کرده است، تایید می‌کند که قضایای ثبت‌شده، مصادیقی برای قریب به تمام انواع خشونت علیه زنان که در قانون منع خشونت ذکر گردیده‌اند، به‌حساب می‌روند.

با توجه به افزایش روزافزون میزان خشونت علیه زنان در بامیان و ضرورتی که برای شناسایی ریشه‌ها و عوامل آن وجود دارد، تیم تحقیق هفته‌نامه ستاگیدیا به‌تازگی تحقیقی را با تمرکز بر این موضوع در ولسوالی شیبر این ولایت به انجام رسانده است. در این تحقیق که گروه‌های اجتماعی مختلفی به شمول زنان آموزگار، دختران دانش‌آموز، زنان خانه، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی شیبر اشتراک کرده‌اند، تلاش شده است تا انواع و میزان اعمال خشونت علیه زنان در این ولسوالی تشخیص گردد و در کنار آن عوامل و پیامدهای این پدیده و نیز راهکارهای معقول و اجرایی برای مبارزه با آن شناسایی گردند.

نسخه پی‌دی‌اف گزارش را از اینجا دانلود کنید!