11 آوریل 2023  
 ستاگیدیا  

یونما: از بازداشت خودسرانه فعالین مدنی نگران هستیم

یونما: از بازداشت خودسرانه فعالین مدنی نگران هستیم

دفتر معاونت ملل متحد یا یونما در افغانستان ضمن استقبال از آزادی نرگس سادات و زکریا اصولی، می‌گوید که همچنان از بازداشت خودسرانه فعالین مدنی نگران است.

یونما روز گذشته، بیست‌و‌یکم حمل با نشر خبرنامه‌ای گفت که «برخی از این فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر برای ماه‌ها بدون اینکه با نزدیکان شان ارتباطی برقرار کنند، در بازداشت به سر می‌برند.»

یونما افزوده که با مقام‌های حاکم گفتگوهای خود پیرامون این قضایا را ادامه می‌دهد، اما از عدم ارایه اطلاعات کافی از سوی آن‌ها متاثر شده است.

این نهاد، هم‌چنان خواستار آزادی فوری کسانی است که به شکل خودسر بازداشت شده‌اند.

رسانه‌ها روز گذشته از آزادی نرگس سادات عضو جنبش زنان معترض و زکریا اصولی نویسنده خبر دادند.