30 جولای 2023  
 راحله سلطانی  

وزارت اطلاعات و فرهنگ در بند امیر یک هوتل می‌سازد

وزارت اطلاعات و فرهنگ در بند امیر یک هوتل می‌سازد

مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در بامیان می‌گویند که قرار است در پارک ملی بند امیر یک هوتل ساخته شود.

عبدالصبور انصاری، آمر اطلاعات این ریاست به روز یک شنبه به ستاگیدیا گفت قرار است یک کمیته تخنیکی از ریاست‌های شهرسازی، محیط زیست، زراعت و اداره محلی امروز تشکیل شود و ساحه را برای ساختن یک هتل در پارک ملی بندامیر مشخص کنند.

به گفته‌ی وی، بعد از بازدید این هیئت‌ها قرار است که انجینران تخنیکی به خاطر سروی و تعیین بودجه این هوتل کار را شروع می‌کنند.

او گفت این اقدامات به هدایت وزارت اطلاعات و فرهنگ روی دست گرفته شده است.

با این حال، هیئتی‌ از مدیریت عمومی املاک وزارت اطلاعات و فرهنک کشور به خاطر ثبت و تثبیت جایداد‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان روز گذشته به این ولایت سفر کرده‌اند.

آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این مورد نیز گفت که این هیئت‌ کارش را آغاز کرده و تاکنون از برخی ساحات دیدن کرده‌اند.