24 می 2024  
 ستاگیدیا  

حکومت سرپرست بار دیگر برای اشتراک در نشست دوحه شرط گذاشت

حکومت سرپرست بار دیگر برای اشتراک در نشست دوحه شرط گذاشت

همزمان با آغاز رایزنی‌های بین‌المللی و تلاش‌های برخی از کشورها به خصوص قطر، در مورد سومین نشست دوحه در مورد افغانستان که قرار است اواخر ماه جون برگزار گردد، مقامات حکومت سرپرست بار دیگر در پاسخ به درخواست کشورها مبنی بر شرکت درین نشست، شرط‌هایی را گذاشته است.

به نقل از خبرگزاری دولتی باختر، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس‌الوزرای افغانستان، در دیداری که با معاون وزارت امور خارجه قطر در کابل داشته است، ضمن قدردانی از کمک‌های آن کشور به افغانستان و تاکید بر تداوم سرمایه‌گذاری قطر و سایر کشورها در ساخت زیربناها و پروژه‌های بزرگ انکشافی، ابراز امیدواری کرده است که سفر هیئت قطری سبب بهبود هرچه بیشتر مناسبات میان افغانستان و قطر گردد. در همین حال معاون سیاسی رئیس‌الوزرا با اشاره به نشست سوم دوحه گفته است که “اینکه سازمان ملل به میزبانی قطر در رابطه به افغانستان نشست‌هایی را برگزار می‌کند، به این معنی است که قطر و سازمان ملل متحد، افغانستان را از یاد نبرده‌اند و برای شان ارزش خاصی دارد.”

مولوی عبدالکبیر همچنان تاکید کرده است که اگر شرط‌های امارت اسلامی پذیرفته شود در نشست آینده قطر اشتراک موثر خواهد داشت. به نقل از او، ملل متحد باید خواست‌های حکومت سرپرست را در نظر بگیرد تا نشست دوحه فرصت تعامل خوب میان آنان و جهان را به وجود آورد.

معاون سیاسی رئیس‌الوزرا در ادامه به شرط‎‌های حکومت سرپرست اشاره کرده و افزوده است که در موجودیت یوناما نیاز به تعیین نماینده خاص سازمان ملل متحد نیست.

در همین‌حال، ملا عبدالغنی برادر نیز در دیدار جداگانه‌ای که با محمد بن عبدالعزیز الخلفی معاون وزارت امور خارجه قطر داشته است، به گونه تلویحی شرط‌های حکومت سرپرست را تکرار کرده است.

معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا تاکید ورزیده است که درین‌گونه نشست‌ها باید به موقف حکومت سرپرست احترام گذاشته شود و نشست‌های بین‌المللی در مورد افغانستان بدون حضور نماینده آنان به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد.

معاون وزارت امور خارجه خطر درین دیدار، خواستار شرکت هیئت حکومت سرپرست در نشست آینده دوحه گردیده و گفته است که با حضور نماینده آنان، این نشست به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

قرار است سومین نشست دوحه در اواخر ماه جون در دوحه برگزار گردد. تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و بحث روی چگونگی تعامل جهان با حکومت سرپرست افغانستان از مهم‌ترین آجندای این نشست خواهد بود.