Uncategorized, افغانستان, تیتر نخست, خبرها

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ: “وضعیت بشری در افغانستان وخیم و 24 میلیون نفر به کمک نیاز دارند”

توسط - فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ: “وضعیت بشری در افغانستان وخیم و 24 میلیون نفر به کمک نیاز دارند”

فدراسیون بین‌المللی صلیب با نشر خبرنامه‌ای، از وخامت اوضاع بشری در افغانستان خبر داده و ضمن تاکید بر اتخاد رویکرد جدید در مواجهه با این وضعیت دشوار، گفته است که بیشتر از 24 میلیون نفر از شهروندان این کشور نیاز به دریافت کمک دارند.

درین گزارش در کنار آن‌که از کمبود بودجه در روند کمک‌رسانی یادآوری گردیده است، نیازهای گسترده...

افغانستان, تیتر نخست, جامعه, خبرها

سازمان غذایی جهان، بیش از هفت میلیون نفر را در سال روان کمک می‌کند

توسط - سازمان غذایی جهان، بیش از هفت میلیون نفر را در سال روان کمک می‌کند

سازمان غذایی جهان اعلام کرده است که در سال روان، کمک‌های بشردوستانه این سازمان به بیشتر از هفت میلیون تن از شهروندان افغانستان توزیع خواهد شد.

آژانس اطلاعاتی باختر، نوشته است که این خبر را یکی از مقامات محلی این سازمان در شمال افغانستان، در دیدار با مقامات حکومت محلی بلخ اعلام کرده است.

بربنیاد این خبر، قرار است...