تیتر نخست, روایت و یادداشت, فرهنگ و هنر

فقر فرهنگی بیداد می‌کند؛ ساحه ارزش‌مند فرهنگی و گردشگری بندامیر را حفاظت کنید!

توسط - فقر فرهنگی بیداد می‌کند؛ ساحه ارزش‌مند فرهنگی و گردشگری بندامیر را حفاظت کنید!

در روزهای اخیر تصاویر ناراحت‌کننده‌ای از ساحه فرهنگی و گردش‌گری بند امیر به‌نشر رسیده است که نشان می‌دهد برخی از بازدیدکنندگان و گردش‌گران، بدون در نظرداشت محدودیت‌های قانونی، با وسایط نقلیه وارد محدوده‌های ممنوعه گردیده و نظم ساحه را به‌هم‌ریخته‌اند.

این چنین رفتارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی، نشان‌دهنده عمق فقر فرهنگی و ناآگاهی شهروندان کشور است؛ امری که ثابت...

تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

چرا اسناد تحصیلی فارغان دانشگاه هم‌زمان با فراغت‌شان توزیع نمی‌گردد؟

توسط - چرا اسناد تحصیلی فارغان دانشگاه هم‌زمان با فراغت‌شان توزیع نمی‌گردد؟

عقربه‌های زمان به دور دیگری از فراغت دانشجویان دانشگاه‌های کـشور نزدیک می‌گردد. آنان اما پس از تحمل چهارسال دشواری‌های تحصیل، پس از فراغت با مشکلات عدیده و بزرگی در زمینه دریافت سند تحصیلی خود مواجه می‌گردند، زیرا به دست آوردن اسناد فـراغت در نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان، همانند بسیاری دیگر از امور اداری وابـسته به ادارات دولتی،‌ با چالش‌ها و...