تیتر نخست, روایت و یادداشت

نکات چندی پیرامون تربیت فرزند در خانواده-بخش دوم و پایانی

توسط - نکات چندی پیرامون تربیت فرزند در خانواده-بخش دوم و پایانی

جان‌علی مهدوی

آثار مثبت و دلایل انتخاب نام نیک الف: نمادی از هویت و شخصیت فرد است. ب: برچسپی است که از بدو تولد تا آخر عمر و الی قیامت همراه فرد است و این علامت و نشانه‌ای است که نقش معرف او را بازی می‌نماید. بدین لحاظ، هر قدر این علامت و نشانه زیبا باشد، به صاحب خود زیبایی می‌بخشد. در حدیث آمده...

تیتر نخست, روایت و یادداشت

نکات چندی پیرامون تربیت فرزند در خانواده-بخش نخست

توسط - نکات چندی پیرامون تربیت فرزند در خانواده-بخش نخست

جان‌علی مهدوی

یکی از حساس‌ترین مسئولیت ها و رسالت‌های انسان، تربیت سـالم فرزند و ادای حقوق واجب او می‌باشد، قطع نظر از جنسیت فرزند که خدای لایزال در ایـن مورد هیچ‌گونه تفاوتی را مورد توجه قرار نداده است. بدون تردید بی‌توجهی یا کم‌توجهی به این امر مهم می‌تواند آثار زیانبار بی‌شماری را در قـبال داشته باشد، لذا در این مقاله کوتاه سعی...