تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

زلمی خلیل‌زاد و نقش بارز او در ایجاد فاجعه در افغانستان

توسط - زلمی خلیل‌زاد و نقش بارز او در ایجاد فاجعه در افغانستان

زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان و نقش او درین روند که در نهایت منجر به شکل‌گیری و امضای توافق‌نامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و ”طالبان“ گردید، همواره مورد شدیدترین انتقادات قرار داشته و اتهامات زیادی را متوجه او کرده است.

اخیرا خانم هدربار معاون بخش حقوق بشر سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز خلیل‌زاد...

تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

حقوق بشر؛ مفهومی غریب در دنیای زورمندان

توسط - حقوق بشر؛ مفهومی غریب در دنیای زورمندان

حقوق بشر مفهومی است که در نگاه اول تمام دنیا به عنوان یک کل آن را به رسمیت می‌شناسند و قابل احترام می‌دانند. بر مبنای اصول حقوق بشری، تمامی انسان‌ها به دور از هرگونه تعقات قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی از سلسله حقوق طبیعی همانند حق حیات، حق مسکن، غذا و ... باید برخوردار باشند. هیچ گروه و فردی مجاز نیست...