2 مارس 2024  
 ستاگیدیا  

رادیو نسیم اجازه یافت نشرات خویش را از سر گیرد

رادیو نسیم اجازه یافت نشرات خویش را از سر گیرد

رسانه خصوصی ”رادیو نسیم“ در ولایت دایکندی، در مرکز افغانستان، پس از 5 ماه، اجازه یافت تا نشرات خویش را از سر بگیرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به این رسانه اجازه داده است تا تحت نظر مدیر مسئول جدید و با این تعهد که سیاست رسانه‌ای کشور را رعایت نماید، به نشرات خویش ادامه دهد.

این در حالیست که سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول این رسانه از چندین ماه به این‌سو در زندان بوده و در حال سپری کردن محکومیت و حبس یک‌ساله خویش می‌باشد.

این رسانه قبلا چندین‌بار از سوی حکومت محلی مسدود شده و کارمندان آن نیز بازداشت شده بودند.