14 می 2023  
 سهیلا حصین  

به ۷۵ فامیل بی‌بضاعت در بامیان بسته‌های غذایی کمک شد

به ۷۵ فامیل بی‌بضاعت در بامیان بسته‌های غذایی کمک شد

یک نهاد به 75 خانواده بی‌بضاعت در مرکز و ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان بسته‌های غذایی کمک کرد.
به نقل از آژآنس باختر، این کمک‌ها روز شنبه، 23 ثور از سوی موسسه برابری برای صلح و انکشاف توزیع شده است.
بر اساس گزارش باختر، هر خانواده ۵۰کیلو آرد، ۵لیتر روغن، ۲۴کیلو برنج، ۷کیلو لوبیا، یک کیلو چای‌سبز، ۷ کیلو بوره، یک کیلو نمک و يک بسته مواد بهداشتی دریافت کرده است.
این در حالی است که میزان فقر در میان خانواده های بامیانی زیاد است و آنها به کمک‌های نهادهای خیریه و سازمان ملل اتکا دارند.