1 سپتامبر 2020  
 ستاگیدیا  

بررسی عوامل فرهنگی موثر بر آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلات عالی بامیان

بررسی عوامل فرهنگی موثر بر آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلات عالی بامیان

خشونت، آزار و اذیت جنسی زنان و دختران یکی از پدیده های شرم آور و شوم  اجتماعی و زشت ترین عمل در محیط های دانشگاهی است که محصلان دختر از آن رنج می برند. در این تحقیق، تیم تحقیق خواسته است که عوامل فرهنگی موثر بر آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلات عالی در ولایت بامیان را مطالعه و بررسی کند. سوالی که تیم تحقیق را به انجام تحقیق حاضر واداشت این است که عوامل فرهنگی موثر بر آزار و اذیت دختران کدامند؟

نسخه پی‌دی‌اف گزارش را از اینجا دریافت کنید!