9 سپتامبر 2021  
 آمنه احمدی  

اتحادیه اروپا: کابینه طالبان همه‌شمول نیست

اتحادیه اروپا: کابینه طالبان همه‌شمول نیست

در پی واکنش سازمان ملل و چندین کشور به اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان، اتحادیه اروپا گفته است که تنوع قومی و مذهبی افغانستان در این کابینه درنظر گرفته نشده است.

سخنگوی این اتحادیه، روز گذشته (چهارشنبه، 17 سنبله) گفت که انتظار می‌رفت تا آن‌چه طالبان در هفته‌های پسین وعده می‌دادند، در عمل دیده شود: «به نظر نمی‌رسد که کابینه طالبان همه‌شمول باشد و از همه اقشار و اقوام نمایندگی کند.»

طالبان دو روز پیش کابینه سرپرستی را در قالب دولت جدید افغانستان اعلام کردند. در این کابینه هیچ زنی حضور ندارد و هیچ فرد خارج از این گروه را نیز شامل نمی‌شود.

سخنگوی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است حکومت انتقالی آینده که به باور او پس از مذاکرات شکل خواهد گرفت، شامل همه اقوام، اقشار و گروه‌ها باشد.

این درحالی است که سخنگوی طالبان در گفتگو با شبکه عربی الجزیره، با موقت خواندن دولت جدید، از برگزاری انتخابات با اشتراک همه شهروندان افغانستان در آینده خبر داده است. او گفته است که زنان و «شخصیت‌های باکفایت افغان خارج از طالبان» نیز در این حکومت سهیم خواهند بود.