31 آگوست 2016  
 علی‌رضا خاوری  

جنبش روشنایی و جایگاه هزاره‌ها در افغانستان

جنبش روشنایی و جایگاه هزاره‌ها در افغانستان

تقریبن 40 روز بعد از به خاک و خوی کشانیدن روشنایی و عدالت‌خواهان مسالمت‌آمیز در چوک روشنایی (دهمزنگ) کابل، دیروز اشرف غنی با عده‌ای از مقامات دیگر به ولایت بامیان سفر نمود. بسیاری از اهالی بامیان برای حقیقت‌یابی و پرسشگری از رئیس جمهور و دیگر مقامات قصد اجتماع و گفتگو داشتند. جناب غنی و همراهان نه تنها که به گفتگو با مردم ننشستند و به سوالات شان هیچ جوابی ارائه نکردند بلکه با کمک پولیس حتا با افرادی که به این منظور اجتماع کرده بودند نیز بدرفتاری کردند.

مسیر لین برق از مسیری که توسط متخصصین توصیه شده است، تغییر داده شده و سالنگ که هر ساله بخاطر برف و باران شدید و سنگین بعضی پایه‌های برق تخریب می‌شوند، انتخاب می‌شود، تظاهرات کنندگان مدنی و مسالمت‌آمیز میلیونی مردم هزاره در کابل به خاک و خون کشانیده می‌شود و زمانی که می‌خواهیم از علت آن پرسشگری کنیم، مورد لت و کوب و بدرفتاری قرار می‌گیریم، مگر تبعیض قومی غیر از این است؟ آیا این‌ها اعمال سیستماتیک برای به حاشیه نگه‌داشتن مردم هزاره نیست؟ ایا این بخشی از همان ذهنیت نیست که جای هزاره‌ها را گورستان می‌داند؟