28 می 2023  
 سهیلا حصین  

هشتادو یک خانواده بی‌بضاعت در بامیان بسته‌های غذایی دریافت کردند

هشتادو یک خانواده بی‌بضاعت در بامیان بسته‌های غذایی دریافت کردند

هشتادویک خانواده بی‌بضاعت در ولسوالی شیبر ولایت بامیان بسته‌های غذایی دریافت کردند.

دفتر مطبوعاتی والی بامیان در خبرنامه‌ای اعلام کرده که این کمک‌ها روز شنبه، 6جوزا از سوی موسسه «اکتید» در شوراهای «سرخوشک علیا و سفلی، بلال بالا، لرگاری، سفید سنگ، پایموری، سبزآب، و شش برجه» توزیع شده است.

به نقل از خبرنامه، بسته‌های مواد غذایی به ارزش 10هزارافغانی شامل ۵۰ کیلو آرد، یک بشکه ۱۶لیتره روغن، ۲۴ کیلو برنج، دو سیر لوبیا، یک سیر بوره، و یک سیر نمک به هر خانواده توزیع شده است.

در خبرنامه آمده که موسسه «اکتید» پروژه کار در مقابل پول نقد را زیر نظر ریاست احیا و انکشاف دهات بامیان در لسوالی‌های شیبر، سیغان و مرکز این ولایت به پیش می‌برد.