2 ژانویه 2021  
 محمدامان احمدی  

بامیان و ازدیاد جرایم جنایی

بامیان و ازدیاد جرایم جنایی

اخیرا بامیان،‌ ولایت شهره در حوزه امنیت و آرامش،‌ شاهد موجی از ناامنی‌های ناشی از وقوع جرایم جنایی همچون قتل و سرقت می‌باشد؛ امری که نگرانی های بی‌شماری را در میان اقشار مختلف مردم ایجاد کرده و بی‌باوری‌هایی را نسبت به عملکرد نیروهای امنیتی و ارگان‌های کشفی فعال و موظف در سطح ولایت به وجود آورده است.

پذیرفتنی است که رویدادهای جنایی و جرایمی از این دست به شکل طبیعی در تمام کشورهای دنیا و حتی در امن‌ترین مناطق جهان نیز روی می‌دهد و هستند کسانی که دست به ارتکاب جرم می‌زنند و تخلف‌هایی را مرتکب می‌شوند. مبتنی بر همین موضوع،‌ بامیان را نیز نمی‌توان یک استثنا به حساب آورد، اما یک نکته را باید روشن ساخت که در سایر کشورهای دنیا، گراف جرایم تقریبا به شکل ثابت بوده و تدابیر امنیتی و طرح‌های پیش‌گیرانه ادارات مسئول تقریبا اوضاع را ثابت و تحت کنترل نگه‌می‌دارند،‌ به همین علت جرایم جنایی همانند یک روند طبیعی به نظر می‌رسد که همواره مجرمین و متخلفین به میزان بالایی مورد پیگرد و تعقیب قرارگرفته و به مجازات می‌رسند. اما در بامیان جریان کمی متفاوت به نظر می‌رسد، زیرا ثبات تقریبا دایمی این ولایت، گه‌گاهی به شکل مقطعی اما در موارد متواتر و پی‌ هم از جرایم و قتل و سرقت و دزدی، دچار دگرگونی گردیده و در مدت زمان کوتاهی سلسله‌ای از رویداد‌های ناگوار، تلخ و نگران‌کننده به وقوع پیوسته و اوضاع شهر را به‌هم می‌ریزد. بنابرین این وضعیت را نمی‌توان بخشی از روند طبیعی رویدادهای جنایی پذیرفت.

نحوه برخورد و تعامل حکومت و اداره محلی بامیان با رویدادهای جنایی، بر چشم انداز امنیتی آینده بامیان و صعود و نزول گراف جرایم، اثرگذاری عمیقی را خواهد داشت. بدین اساس می‌طلبد تا اداره محلی بامیان با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود و حتی در صورت نیاز،‌ جلب و به کارگیری نیروی متخصص و امکانات مورد نیاز از ادارات مرکزی،‌ در جهت کنترل اوضاع و بازگردانیدن ثبات و رفع نگرانی‌های فزاینده در میان مردم به نکات حیاتی و مهم توجه و تمرکز داشته باشد:

الف: پیگیری و تعقیب تمام موارد جرمی در سطح محلی و حتی در سطح ملی، و به عدالت سپردن مجرمین و متخلفین در زودترین زمان ممکن (اگرچه این امر با دستگیری مجرمین در چندین مورد تا حدی عملی شده است ولی کافی نیست).

ب:‌ سرعت بخشیدن در رسیدگی قضایی به موارد جرمی و نهایی‌سازی هرچه سریع‌تر دوسیه‌های متهمین در ادارات عدلی و قضایی، بسیار مهم به نظر می‌رسد، زیرا طولانی شدن روند رسیدگی به دوسیه‌ها و به نتیجه نرسیدن آنان،‌ مردم را نسبت به دستگاه قضایی بی‌باور ساخته است.

ج: برگزاری جلسات محاکمه علنی متهمین و مظنونین، که در جهت اطلاع رسانی عامه و تامین شفافیت در رسیدگی به دوسیه‌ها بسی با اهمیت می‌باشد و می‌تواند بی‌باوری‌های موجود را کاهش داده و اعتمادسازی میان دولت و ملت را بهبود بخشد.

با این حال، انتظار مردم انتظار دارند تا نگرانی‌های موجود در جامعه و ترس و اضطراب در حال گسترش در شهر بامیان، جدی گرفته شود و با اتخاذ با تدابیر ویژه و کارساز،‌ توسط ادارات مسئول و موظف،‌ گام‌های عملی و اجرایی درین راستا برداشته شده و این ولایت و مردم همیشه آرام و آرامش‌جوی آن، شاهد تداوم ثبات و امنیت در شهرشان باشند.