30 آوریل 2023  
 ستاگیدیا  

فردی به دلیل سرقت 190هزار افغانی از یک صرافی در شهر بامیان بازداشت شد

فردی به دلیل سرقت 190هزار افغانی از یک صرافی در شهر بامیان بازداشت شد

دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه بامیان اعلام کرده که فردی به دلیل سرقت 190هزار افغانی از یک صرافی بازداشت شده است.

این دفتر در خبرنامه‎‌ای امروز، 10 ثور گفته است که این فرد شب گذشته به گونه «باالفعل» از سوی نیروهای حوزه امنیتی دوم از بازار بامیان بازداشت شده است.

طبق خبرنامه، در حال حاضر فرد بازداشت شده برای بررسی بیشتر و تکمیل دوسیه در نظارت مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قرار دارد.

این در حالی است که در روزهای اخیر دو تن دیگر در پیوند به سرقت موترسایکل در شهر بامیان بازداشت شده بودند.