26 جولای 2023  
 مسعود اختیاری  

ریاست امر باالمعروف بامیان تعدادی از وسایل قلیان و موسیقی را آتش زد

ریاست امر باالمعروف بامیان تعدادی از وسایل قلیان و موسیقی را آتش زد

امر باالمعروف و نهی از منکر بامیان تعدادی از وسایل قلیان و موسیقی را که از سوی محتسبین این ریاست جمع‌آوری شده بود، امروز آتش زد.

محمودالحسن شیرگل منصوری، رئیس امر باالمعروف و نهی از منکر بامیان بعداز ظهر روز چهارشنبه، چهارم اسد گفت که این وسایل شامل طبله، دنبوره، گیتار و چندین دستگاه قلیان است.

منصوری گفت که هر نوع ابزار و وسایل  که انسان را به بی‌راهه بکشاند از منظر اسلام حرام است و باید آن از بین برده شود.

با این حال، صبور انصاری آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان به ستاگیدیا می‌گوید که‌ این وسایل از هتل‌های شهر بامیان جمع‌آوری شده است.

انصاری گفت که به مدیران هتل‌ها در این مورد «توصیه» شده است تا این وسایل را نگه داری نکنند.

او گفت که در صورتی که بار دیگر از آنها بدست بیاید ممکن جریمه شوند.

شنیدن موسیقی از نظر حکومت طالبان حرام است و اجرای آن جرم می‌باشد. به این ترتیب هر گونه آلات موسیقی را از بین برده برند.