9 می 2023  
 فریبا هاشمی  

سی‌وهشت گردشگر خارجی هفته گذشته از بامیان دیدن کرده‌اند

سی‌وهشت گردشگر خارجی هفته گذشته از بامیان دیدن کرده‌اند

مسوولان اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گویند که 38 گردشگر خارجی از مناظر طبیعی و آبدات تاریخی این ولایت هفته گذشته دیدار کرده‌اند.

محمد‌الدین مفلح، آمرگردش‌گری این ریاست روز دوشنبه، 17 ثور به آژانس باختر گفته که این گردشگران از کشورهای فرانسه، ایتالیا، تایوان، چین، هند، پاکستان و انگلستان بوده‌اند.

بامیان از ولایت های عمده گردشگری کشور به شمار می‌رود.

پارک ملی بندامیر و رواق‌های خالی بودا در این ولایت از مقاصد عمده بازدیدکنندگان است.

بندامیر در سال ۲۰۰۹ به عنوان اولین پارک ملی کشور معرفی شد.

در حال حاضر هشت ساحه تاریخی از جمله شهر غلغله، تندیس‌های تخریب‌شده بودا و شهر ضحاک در بامیان شامل میراث‌های در معرض خطر سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) قرار دارد.

مسوولان فرهنگی اعلام کردند که در سال 1401 بیش از 100هزار گردشگر از بامیان دیدن کرده‌اند.

کارشناسان به این باور هستند که با یک برنامه ریزی دقیق بامیان می تواند سالانه از گردشگری عواید زیادی کسب کند و بامیانی ها می تواند از این قسمت دارای درآمد ثابت شوند.