21 آوریل 2020  
 ستاگیدیا  

شهروندان بامیان: فقر پیشتر از کرونا مردم را تلف خواهد کرد

شهروندان بامیان: فقر پیشتر از کرونا مردم را تلف خواهد کرد

محمدامان ناجی

وضع محدودیت دو هفته‌ای بر گشت و گذار در راستای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در بامیان، باعث بروز مشکلات جدی در زندگی شهروندان این ولایت شده است. تعطیل شدن بازار و اکثر مشاغل که افزایش فقر در بامیان را در پی داشته، نگرانی‌های جدی‌ای را مبنی بر احتمال تلف شدن شماری از مردم به سبب عدم دسترسی به مواد غذایی، برانگیخته است.

عزت‌الله یکی از رانندگان تکسی در بازار بامیان به ستاگیدیا گفت که به دنبال مسدود شدن بازار، کسب‌و‌کارش با کساد روبرو شده است. او افزود که در یک هفته گذشته، در برخی از روزها بدون کسب حتا یک افغانی به خانه بازگشته است: «دولت باید فکری به حال مردمی کند که کار خود را از دست داده‌اند و با فقر مفرط دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»

به دنبال شیوع ویروس کرونا در بامیان و شناسایی پنج مورد مثبت ابتلا به این بیماری در این ولایت، اداره محلی این ولایت بر گشت‌گذار در این ولایت محدودیت وضع کرد. بربنیاد فیصله جلسه کمیته مبارزه با کرونا در بامیان، تمام دکان‌های بازار بامیان به استثنای خوراکه‌فروشی‌ها، درمانگاه‌ها، داروفروشی‌ها و فروشگاه‌های مواد تعمیراتی، تا یک هفته دیگر مسدود خواهند بود.

سید زرین، یکی از کسانی که در بازار بامیان دکان رخت/پارچه‌فروشی دارد، می‌گوید که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و دولت اقدامی را برای کمک به مردم صورت ندهد، شمار زیادی از مردم نه به دلیل ابتلا به کرونا، بلکه به خاطر گرسنگی تلف خواهند شد. او اضافه کرد که با بسته شدن بازار، اکثر مردم منابع درآمد خود را از دست داده‌اند: «ما مصارف زندگی خود را از طریق دکانداری تامین می‌کردیم. برای همین، هم اکنون هیچ‌گونه درآمدی نداریم، درحالی که مکلف به پرداخت کرایه دکان، هزینه صفایی و مالیات هستیم.»

کارگران روزمزد؛ قربانیان ردیف اول

شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت بر رفت‌وآمد در بامیان، زندگی کارگران روزمزد را بیشتر از سایر شهروندان متاثر کرده است. آنان هرچند اکنون نیز همه‌روزه برای یافتن کاری در بازار بامیان حضور می‌یابند، اما موفق به یافتن کاری نگردیده و  اکثر روزها با دست خالی به خانه باز می‌گردند.

خداداد، یکی از کارگران روزمزد در بازار بامیان گفت که ناگزیر است تا قرنتین را رعایت نکرده و از خانه بیرون آید: «اگر در خانه بمانم و به دنبال کار نباشم، اعضای خانواده‌ام از گرسنگی خواهند مرد. به همین دلیل، مجبورم تا با پذیرش خطر کرونا، در جستجوی کار باشم تا بتوانم غذای حداقل یک‌شبه خانواده‌ام را تامین کنم.»

نگرانی‌ها از افزایش فقر در نتیجه شیوع ویروس کرونا در حالی مطرح می‌گردند که بر بنیاد آمار رسمی ارائه شده از سوی اداره محلی، بیشتر از 60 درصد شهروندان این ولایت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این امر، لزوم کمک‌رسانی به شهروندان این ولایت در صورت تداوم محدودیت گشت‌وگذار را برجسته می‌سازد.