24 می 2023  
 فریبا هاشمی  

سازمان جهانی غذا: هشت میلیون نفر از پوشش اضطراری غذایی حذف شد

سازمان جهانی غذا: هشت میلیون نفر از پوشش اضطراری غذایی حذف شد

پروگرام غذایی جهان می‌گوید که هشت میلیون نفر را از پروگرام اضطراری این سازمان به دلیل بحران بودجه حذف کرده‌اند.

پروگرام غذایی جهان امروز، سوم ثور در تویترش نوشته است که درافغانستان از هر چهار نفر، یک نفر برای تامین نیاز غذایی اولیه شان به برنامه جهانی غذا متکی است. اما بحران بودجه این سازمان را مجبور ساخته است تا هشت میلیون تن را از برنامه‌های اضطراری شان حذف کنند.

 این سازمان گفته است که بحران پیش آمده «مخرب‌ترین تاثیر را بر زنان، کودکان خوردسال و سالمندان خواهد داشت.»

مسئولان برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان می‌گویند که حدود نیمی از مردم این کشور با شکم خالی می‌خوابند و غذای کافی ندارند.

شائو لی، مسئول برنامه جهانی غذا برای افغانستان در هفته اول ماه می در گفتگوی با «اسکای نیوز» گفت که در ۲۰ ماه گذشته فرصت‌های شغلی در این کشور شدیدا کاهش یافته است.

خانم لی گفت که چهار میلیون مادر و کودک در معرض خطر مرگ ناشی از سو‌تغذیه روبرو هستند.

به نقل از بی‌بی‌سی، مسئول برنامه جهانی غذا برای افغانستان به لندن رفته بود و در مورد وضعیت افغانستان با نمایندگان پارلمان بریتانیا صحبت کرد.

نظر به گفته‌های خانم لی، دو بحران هم‌زمان دامن‌گیر مردم افغانستان شده است؛ کاهش تولید مواد غذایی به دلیل خشکسالی و نداشتن توانایی خرید مواد غذایی به دلیل گسترش فقر و نبود شغل.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که سوتغذیه حاد در ۲۵ از ۳۴ ولایت افغانستان «بالاتر از آستانه اضطراری» است و انتظار تشدید این روند می‌رود.

این سازمان می‌افزاید که حدود نیمی از کودکان زیر ۵ سال و یک چهارم زنان باردار و شیرده در ۱۲ ماه آینده به حمایت حیاتی غذایی نیازمند هستند.

برنامه جهانی غذا گفته است که برای شش ماه آینده به ۱.۴۶ میلیارد دلار برای عملیات کمک رسانی خود در افغانستان «نیاز فوری» دارد.