29 دسامبر 2022  
 ستاگیدیا  

هشدار استادان دانشگاه های کشور به تداوم ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران

هشدار استادان دانشگاه های کشور به تداوم ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران

استادان دانشکده فارمسی دانشگاه کابل که شمارشان به سیزده تن می رسد با نگارش نامه ای به وزارت تحصیلات عالی و سران حکومت سرپرست، خواستار پایان ممنوعیت حضور دختران در دانشگاه ها شده اند. آنان هشدار داده اند که تداوم وضعیت کنونی، باعث خواهد شد تا استادان بیشتری، ترک وظیفه کنند.

استعفای استادان دانشگاه های مختلف در اعتراض به صدور حکم ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران از سوی وزارت تحصیلات، از نخستین روز انتشار آن در شبکه های اجتماعی، آغاز شد. همه آنان از جمله استادان دانشکده فارمسی دانشگاه کابل با ناعادلانه خواندن محروم سازی دختران از تحصیل، خواستار بازگشایی مجدد مراکز آموزشی، مکاتب و دانشگاه ها به آنان شده اند.

واکنش ها به ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران، با گذشت هر روز گسترده می شود. بتازگی شماری از دولت ها نسبت به قطع کمک های بشردوستانه به افغانستان در صورت تداوم وضعیت کنونی خبر داده اند و نزدیک به ده نهاد بین المللی فعال در زمینه امدادرسانی بشردوستانه، فعالیت های خود در افغانستان را متوقف کرده اند.

در عین حال، برخی از مقام های کشورهای اسلامی با نگارش و ارسال نامه هایی به سران حکومت سرپرست، از آنان خواسته اند تا به ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران پایان دهند. شماری از عالمان دینی کشورهای مختلف نیز، این اقدام حکومت سرپرست  را مخالف احکام اسلامی دانسته اند.

شمار زیادی از شهروندان کشور نیز در شبکه های اجتماعی از اعمال محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران انتقاد کرده و آن را خلاف آموزه های اسلامی دانسته اند. در عین حال، اخیرا شماری از آنان در برخی از شهرهای کشور، در شب های گذشته با سر دادن شعارهای «الله اکبر» از بام های خانه های شان، حمایت خود از زنان و دختران را اعلام کردند.