13 می 2023  
 سهیلا حصین  

یونیسف: برای رسیدگی به صدهاهزار کودک سوتغذی بودجه کافی نداریم

یونیسف: برای رسیدگی به صدهاهزار کودک سوتغذی بودجه کافی نداریم

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که با کم‌بود بودجه بخاطر فراهم کردن غذای درمانی آماده برای کودکان سوءتغذیه‌ی در افغانستان روبرو است.

 یونیسف روز پنج‌شنبه، 21 ثور در تویتی نوشته است که بدون بودجه اضافی برای نجات کودکان ودرمان آنها هزاران کودک در افغانستان ممکن است در اثر سوءتغذیه‌ی حاد جان شان را از دست بدهند.

مالانی گالوین، رئیس بخش تغذیه‌ی یونیسف در افغانستان نیز گفته است به خاطر کم‌بود بودجه توانایی خریداری مواد غذایی آماده (RUTF) را ندارند تا برای 875 هزار کودکی که در 2023 به سوءتغذیه مبتلا اند رسیدگی کنند.

این در حالی است که سازمان هماهنک کننده کمک‌های سازمان ملل یا اوچا می‌گوید که کمک‌های بشردوستانه اخرین راه نجات مردم افغانستان از گرسنگی است.

اوچا برای عملیات بشردوستانه در افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر درخواست کرده است.

به‌گفته‌ی این دفتر، ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

طبق آمار سازمان ملل متحد، حدود شش میلیون نفر در افغانستان با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و یک قدم با قحطی فاصله دارند.