17 آگوست 2023  
 فریبا هاشمی  

شورای حقوق بشر سازمان ملل: جهان نباید افغانستان را فراموش کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل: جهان نباید افغانستان را فراموش کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در دوسالگی سقوط نظام پیشین افغانستان، اعلام کرده که این کشور در «وضعیت وخیم بشری و اقتصادی» قرار دارد. این شورا با توجه به «محدودیت‌های شدید حقوق بشری»، از جامعه جهانی خواسته که مردم افغانستان را تنها نگذارد.

لیز تروسل، سخن‌گوی حقوق بشر در جنیوا، روز گذشته (25 اسد) در رشته تویتی گفته است که «مقامات حاکم می‌گویند که افغانستان به‌عنوان کشوری تحت حمایت قوانین بین‌المللی، تعهداتی برای احترام، حمایت و ارتقای حقوق همه مردم بدون هرگونه تبعیض دارد، اما نگرانی‌ها در خصوص محدودیت‌های شدید اعمال‌شده علیه زنان و دختران مانند صدور فرمان‌های تبعیض‌آمیز و تضعیف‌کننده دسترسی آنان به حقوقی مانند آموزش، کار، حرکت آزادانه و مشارکت در زندگی روزمره، هم‌چنان ادامه یافته است.»

تروسل افزوده کرده که در جریان دو سال گذشته، همواره برای حمایت از حقوق بشر، نظارت و مستندسازی در این زمینه در افغانستان کار کرده است و به حمایت از حقوق بشر در این کشور متعهد است. او علاوه کرده که کارمندان شورای حقوق بشر از زندان‌ها بازدید می‌کنند و با آژانس‌های امنیتی نیز در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان دیدار می‌کنند.

در تویت‌های سخن‌گوی این شورا تصریح شده که «هنوز برای تغییر مسیر در افغانستان دیر نیست و حکومت سرپرست باید سیاست‌های خود را براساس این درک که احترام حمایت از حقوق بشر برای رفاه ملت و استقرار ثبات ضروری است، تغییر دهد.» در این تویت‌ها تاکید شده که حکومت سرپرست به عنوان هیات حاکمه باالفعل، باید از تحقق برخوداری مردم افغانستان از زندگی‌ صلح‌آمیز به‌عنوان یک حق، اطمینان دهد.»

در دومین سال‌گرد سقوط حکومت پیشین افغانستان، عمل‌کرد هیات حاکمه کنونی در این مدت، با واکنش‌های گسترده‌ای به‌همراه بوده است. بیش‌تر این واکنش‌ها به محدودیت کار و آموزش زنان و دختران، بحران بشری و اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، محدودیت آزادی بیان، عدم تشکیل حکومت فراگیر و نقض حقوق بشر، اشاره داشته است.