25 می 2024  
 ستاگیدیا  

بخش زنان سازمان ملل: تداوم ممنوعیت آموزش دختران، منجر به افزایش ازدواج کودکان دختر خواهد شد

بخش زنان سازمان ملل: تداوم ممنوعیت آموزش دختران، منجر به افزایش ازدواج کودکان دختر خواهد شد

گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد که  امروز 5 جوزا به نشر رسیده است، بیان می‌کند استمرار و تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، باعث خواهد شد تا ازدواج کودکان دختر 25 درصد افزایش را تجربه کند.
درین گزارش همچنان آمده است که با ادامه روند منع آموزش دختران،  مرگ و میر مادران به میزان 50 درصد و فرزندآوری زودهنگام در میان دختران نوجوان نیز به میزان 45 درصد بیشتر خواهد شد.
بخش زنان سازمان ملل متحد در بخش دیگری ازین گزارش آورده است که از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست، بالاتر از 50 فرمان بر علیه زنان در افغانستان صادر گردیده است و افغانستان به عنوان تنها کشور در جهان مطرح است که در آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و رفتن دختران و زنان به دانشگاه‌ها، با ممنوعیت روبروست.
این نهاد با یادآوری این موضوع که 82 درصد از زنان در وضعیت سلامت روانی “بد” به سر می‌برند، تاثیر اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر زنان در بسیاری از حوزه‌های زندگی را برجسته کرده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان از خواست زنان افغانستان از جامعه جهانی در راستای تمرکز بر وضعیت افغانستان و بازگردانیدن حقوق زنان به شمول حق آموزش، حق کار و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جمعی به آنان یاد می‌کند و خود نیز از جامعه جهانی می‌خواهد که به‌گونه دوامدار از نمایندگی زنان افغانستان در سطوح بین‌المللی مطمئن شوند.
ممنوعیت کار و آموزش زنان و حذف آنان از بسیاری حوزه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور روبرو بوده است. با آنکه حکومت سرپرست از موقت بودن این موضوع و کار روی طرح میکانیزم‌های عملی مناسب در جهت فراهم‌آوری محیط و شرایط برای حضور دوباره زنان به کار و آموزش سخن گفته است، اما تا اکنون روزنه‌ای درین خصوص مشاهده نمی‌شود.