24 ژوئن 2023  
 فریبا هاشمی  

آلمان روند پذیرش افغانستانی‌ها را تا دو روز دیگر از سر می‌گیرد

آلمان روند پذیرش افغانستانی‌ها را تا دو روز دیگر از سر می‌گیرد

وزارت خارجه آلمان می‌گوید که روند پذیرش افغانستانی‌های در معرض خطر و انتقال آنان به این کشور، تا دو روز دیگر از سر گرفته می‌شود.

به نقل از دویچه وله، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که در گام نخست کسانی مورد حمایت قرار می‌گیرند که به دلیل تعلیق صدور ویزا مجبور شده بودند در پاکستان و ایران منتظر بمانند.

او افزود که پس از آن، حمایت از انتقال کسانی که در افغانستان وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده‌اند، آغاز خواهد شد.

در اخیر ماه مارچ سال روان، حکومت فدرال آلمان روند صدور ویزا را برای افغانستانی‌های در معرض خطر در چوکات برنامه پذیرش فدرال آلمان را به‌گونه موقت متوقف کرد.

،آلمان دلیل تعلیق این امر را تلاش‌های احتمالی برای سوءاستفاده اعلام کرد و گفت که قرار است در آینده با متقاضیان مصاحبه‌های امنیتی صورت گیرد تا از جعل‌کاری و سوءاستفاده جلوگیری شود.

بر بنیاد معلومات رسانه «ان دی آر» تا پایان ماه می سال جاری، ۱۲هزار و ۶۰۰ نفر با وعده پذیرش آلمان در داخل افغانستان منتظر ویزا و سفر به آلمان بودند.  حدود ۱۵۰۰ نفر دیگر نیز در پاکستان و ایران به‌سر می‌بردند.