29 دسامبر 2022  
 ستاگیدیا  

در محکومیت ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران؛ آلمان کمک های بشردوستانه خود به افغانستان را قطع می کند

در محکومیت ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران؛ آلمان کمک های بشردوستانه خود به افغانستان را قطع می کند

در ادامه واکنش ها به تعلیق کار و تحصیل زنان در افغانستان، دولت آلمان اعلام کرده که ممکن است تمامی کمک های بشردوستانه خود به این کشور را قطع کند. وزارت توسعه و همکاری آلمان با انتشار بیانیه ای گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی افغانستان، ضربه ای غیر مسئولانه به روند کمک رسانی بشردوستانه به این کشور وارد آورده است.

سوینا شولتزه، وزیر توسعه و همکاری های اقتصادی آلمان در این بیانه تاکید کرده است که در نبود کارمندان زن، سازمان های غیر دولتی نمی توانند در بسیاری از مناطق افغانستان با تداوم کار خود برای نیمی از جمعیت، ارائه خدمات کنند.

ممنوعیت کار و آموزش زنان از سوی وزارت های تحصیلات، اقتصاد و معارف حکومت سرپرست، با واکنش های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی مواجه شده است. تا کنون نزدیک به ده سازمان فعال در بخش کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان، با تصریح ضروری بودن حضور کارمندان زن برای اجرای برنامه های شان، فعالیت خود در این کشور را به حالت تعلیق درآورده اند.

شماری از سازمان های حقوق بشری گفته اند که سران حکومت کنونی به دنبال حذف زنان از جامعه هستند و به همین دلیل، جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان باید در کمک های خود به گروه حاکم، تجدید نظر کنند.

با این حال، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان هم در رشته تویتی تصامیم اخیر حکومت سرپرست را محکوم کرده است: «ما نمی توانیم بپذیریم که کمک های بشردوستانه به ابزاری برای ستیزه با زنان تبدیل گردد. حکومت سرپرست، حقوق نیم ی از جمعیت را تضییع کرده، اصول بشردوستانه را زیر پا گذاشته و روند امدادرسانی بشردوستانه که در شرایط کنونی افغانستان بسیار حیاتی را به مخاطره انداخته است.»

هم زمان، سازمان دبلیو اچ اچ که در سال جاری 12 میلیون یورو را برای توزیع مواد غذایی و کمک رسانی به مردم در افغانستان دریافت کرده است، ابراز داشته که تصمیم حکومت سرپرست، این نهاد را بر سر دو راهی قرار داده و فعالیت هایش را با مشکل مواجه کرده است.

به دنبال ممنوعیت کار و آموزش دختران، احتمال اعمال تحریم های بیشتر برعلیه حکومت سرپرست را افزایش داده و بیم قطع کامل کمک های بشردوستانه به افغانستان را افزایش داده است؛ چیزی که قطعا شهروندان این کشور را در شرایط دشوارتری قرار خواهد داد.

در عین حال، این امر باعث شده است تا سیستم آموزشی و تحصیلی کشور در معرض فروپاشی کامل قرار گرفته و شمار زیادی از خانواده ها، با از دست دادن منابع درآمد خود، با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه گردند.