18 آوریل 2023  
 ستاگیدیا  

اتحادیه اروپا سه میلیون یورو به افغانستان کمک کرد

اتحادیه اروپا سه میلیون یورو به افغانستان کمک کرد

دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان (اوچا)، امروز سه‌شنبه خبر داده که اتحادیه اروپا به صندوق بشردوستانه‌ی سازمان ملل، سه میلیون یورو کمک کرده است.

اوچا با نشر این خبر در تویترش، ضمن ابراز قدردانی از اتحادیه اروپا گفته است که حمایت شرکای بشردوستانه، این نهاد را قادر می‌سازد تا کمک‌های حیاتی را به آسیب‌پذیرترین افراد در افغانستان برساند.

به‌گفته‌ی اوچا، ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

طبق آمار سازمان ملل، حدود شش میلیون نفر در افغانستان با سطوح اضطراری ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و یک قدم با قحطی فاصله دارند.

سازمان ملل برای عملیات بشردوستانه در افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر درخواست کرده است.