3 ژوئن 2024  
 ستاگیدیا  

سرکنسول افغانستان در مشهد، حکم برکناری‌اش را نپذیرفت

سرکنسول افغانستان در مشهد، حکم برکناری‌اش را نپذیرفت

عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در شهر مشهد ایران که اخیرا از طرف حکومت سرپرست برکنار گردیده و امضایش فاقد اعتبار دانسته شده است، حکم برکناری‌اش را رد کرده است. او که از زمان حکومت پیشین درین سمت باقی مانده است، با نپذیرفتن حکم وزارت خارجه حکومت سرپرست، گفته است این حکومت او را مقرر نکرده و نمی‌تواند حکم برکناری او را صادر کند.

در همین حال کانال تگرامی کنسولگری افغانستان در مشهد نیز با صدور پیامی نوشت که خدمات کنسولی درین اداره بدون هیچ‌گونه وقفه و اختلال بسان گذشته ادامه دارد و هیچ‌گونه موانع قانونی در مسیر ارائه خدمات به شهروندان وجود نخواهد داشت. در بخشی ازین پیام، محدودیت تحمیل‌شده از سوی ریاست کنسولی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست بر کنسول‌گری افغانستان در مشهد، غیر حرفه‌ای، خلاف قانون و فاقد اعتبار خوانده شده است.

وزارت خارجه افغانستان با نشر بیانیه‌ای، گفته است که تا زمان فرستاده شدن دیپلمات جدید و به دوش گرفتن مسئولیت کنسول‌گری، یکی از دیپلمات‌های کنونی این اداره، سرپرستی آن را به‌عهده خواهد داشت.  درین بیانیه آمده است که آقای انصار در امور این کنسول‌گری دخالت می‌کند و پس از برکناری، از امتیازات و مصئونیت‌های دیپلماتیک برخوردار نیست و مهر امضای وی نیز دارای اعتبار نمی‌باشد.

برکناری سرکنسول افغانستان در مشهد، واکنش‌هایی را  نیز در میان مقامات دو کشور ایران و افغانستان به دنبال داشته است. پیشتر، ناصر کنعانی سخن‌گوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که هرگونه تغییر در کادر کنسولی افغانستان در مشهد باید در مطابقت با کنوانسیون 1963 وین درباره روابط کنسولی، انجام گیرد. اما وزارت خارجه حکومت سرپرست، گفته است که ختم وظایف دیپلمات‌ها و فراخواندن آنان در حیطه صلاحیت کشور فرستنده و بوده و امری معمول در عرف روابط بین‌الملل به‌شمار می‌رود.

سفارت افغانستان سال گذشته با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، به حکومت سرپرست واگذار گردید و پس از آن فضل محمد حقانی و هیئت هفت نفری همراهش، امور این سفارت را به عهده گرفتند.