افغانستان, تیتر نخست, سایر بخش‌ها, گزارش‌ها

ساختمان لیسه پسرانه قاضان در مرکز بامیان به بهره‌برداری سپرده شد

توسط - ساختمان لیسه پسرانه قاضان در مرکز بامیان به بهره‌برداری سپرده شد

کار اعمار ساختمان لیسه ذکور قاضان در دره فولادی مرکز ولایت بامیان، با هزینه 381 هزار دالر امریکایی، به اتمام رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این پروژه که توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تمویل گردیده است، امروز با حضور مقامات حکومت محلی، نهاد تمویل کننده، اعضای شورای علما و اقشار مختلف مردمی گشایش یافت.

دفتر...