تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

پست مدرنیزم (2)

توسط - پست مدرنیزم (2)

تهی‌بودگی: شاید چنین به‌نظر برسد که چرا واژه نامانوس را انتخاب کردم و می‌توانستم از پوچ/عبث‌انگاری (Nihilism) استفاده کنم. گزیدنِ این واژه از آن‌رو لازم شد که نیهیلیزم نه تنها نمی‌تواند عمق مطلب را ادا کند بلکه حتا ممکن که به انحراف مان بکشاند. بهتر باشد که نقل قولی از یعقوب یسنا را داشته باشیم تا شاید مقصود بهتر درک شود:...

تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

(1)پست‌مدرنیزم

توسط - (1)پست‌مدرنیزم

قسمت نخست:

پُست در لغت به معنای ”پسا“ است و بنایر این ترجمه‌ی پست‌مدرنیزم می‌شود ”پسامدرنیزم“، ولی چنین ترجمه‌ای ما را شدیدا به انحراف خواهد کشاند. برای همان، در این نوشتار به واژه پست‌مدرنیزم اتکا کرده‌ایم. در مورد آغاز پست‌‌مدرنیزم اختلاف فراوان است و بعضی‌ها حتا آن را به دوره روشن‌گری نیز رسانده‌اند. پست‌مدرنیزم تقریبا در تمام رشته‌ها دخیل شده...