تیتر نخست, حقوق بشر

خشونت؛ مهمترین عامل بازدارنده رشد کودکان

توسط - خشونت؛ مهمترین عامل بازدارنده رشد کودکان

خشونت علیه کودکان به‌عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات در شمار زیادی از کشورها به‌ویژه کشورهای جهان سوم و عقب‌مانده مانند افغانستان، از سالیان متمادی بدین‌طرف جریان داشته و همه روزه ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد و در انواع مختلفی در برابر کودکان اعمال می‌شود. هم‌اکنون کودکان در شمار زیادی از این کشورها به شمول افغانستان، در معرض انواع مختلفی از خشونت؛...