تیتر نخست, خبرها

نماینده ویژه ایران برای افغانستان: سیاست طالبان هیچ تغییری نکرده است

توسط - نماینده ویژه ایران برای افغانستان: سیاست طالبان هیچ تغییری نکرده است

محمدابراهیم طاهریان ‌فرد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایران برای افغانستان گفته است که تغییری در سیاست و موقف طالبان نیامده و این گروه هم‌چنان بر استراتژی گذشته خود تاکید دارد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای که صبح امروز پنج‌شنبه (16 دلو/ 4 فبروری) انتشار یافته، آقای طاهریان‌فرد این مطلب را در دیدار با محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه کشور ابراز داشته است. در...