تیتر نخست, زنان, گزارش تحقیقی

خشونت علیه زنان در شیبر بامیان؛ عوامل، پیامدها و راهکارهای کاهش آن

توسط - خشونت علیه زنان در شیبر بامیان؛ عوامل، پیامدها و راهکارهای کاهش آن

خشونت علیه زنان هرچند در بامیان نسبت به سایر مناطق افغانستان به میزان بسیار کم‌تری اعمال می‌گردد، با آن‌هم طی چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. بربنیاد آمار ارائه شده از سوی اداره امور زنان بامیان، رقم شکایات ثبت شده از سوی زنان قربانی خشونت در این اداره، از 114 مورد در کل سال 1397 به 150 مورد در...