افغانستان, تیتر نخست, خبرها, سیاست

سرکنسول افغانستان در مشهد، حکم برکناری‌اش را نپذیرفت

توسط - سرکنسول افغانستان در مشهد، حکم برکناری‌اش را نپذیرفت

عبدالجابر انصار سرکنسول افغانستان در شهر مشهد ایران که اخیرا از طرف حکومت سرپرست برکنار گردیده و امضایش فاقد اعتبار دانسته شده است، حکم برکناری‌اش را رد کرده است. او که از زمان حکومت پیشین درین سمت باقی مانده است، با نپذیرفتن حکم وزارت خارجه حکومت سرپرست، گفته است این حکومت او را مقرر نکرده و نمی‌تواند حکم برکناری او را...