تیتر نخست, روایت و یادداشت, زنان

روایت یک عمر درد؛ شانه‌هایی که زیر بار اندوه خم شده‌اند

توسط - روایت یک عمر درد؛ شانه‌هایی که زیر بار اندوه خم شده‌اند

محمدزمان سیرت، دانش‌آموخته فلسفه و جامعه‌شناسی

یکی دیگر از بانوانی که در قفس رنج‌های ناشی از شرایط بد عصر خود مثل کبوتر گیر مانده بود، سمیه است. او در خانه کرایی زندگی می‌کرد و فقیر بود. شوهرش آهنگر بود و با چکش زدن به نوک تبر، آن را مثل مشکلات زندگی خود، برای دیگران تیز می‌کرد تا ریشه ضخیم فقر...