تیتر نخست, روایت و یادداشت

از تروریست‌ها متنفرم!

توسط - از تروریست‌ها متنفرم!

محمدزمان سیرت، دانش‌آموخته‌ فلسفه و جامعه‌شناسی

از تروریست‌ها متنفرم! نفهمیدم آن ها چگونه انسان‌هایی هستند؛ آن‌ها همواره از انتحار، انفجار و آدم‌کشی سخن می‌گویند و از تمام هستی شان برای رسیدن به حوریان بهشتی می‌گذرند. آن‌ها برای این که همه‌ انسان‌ها امنیت شغلی، آزادی، حقوق برابر، توسعه و پیشرفت، کرامت، مصئونیت و آینده‌ای روشن نداشته باشند می‌جنگند.

آن‌ها می‌گویند...