افغانستان, خبرها, سیاست

متقی: ”شرایط ما  پذیرفته نشود، در نشست دوحه اشتراک نکنیم بهتر است.“

توسط - متقی: ”شرایط ما  پذیرفته نشود، در نشست دوحه اشتراک نکنیم بهتر است.“

امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت سرپرست، در دیداری که با دیمتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل داشته است، در باره حضور نمایندگان شان در نشست دوحه گفت‌و‌گو کرده‌اند.

احمد ضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست در خبرنامه‌ای که روز چهارشنبه 25 دلو سال روان از آدرس وزارت خارجه به نشر رسانیده، نوشته است که سفیر روسیه در...