افغانستان, تیتر نخست, حقوق بشر, خبرها, سیاست

آمریکا از 2021 تا اکنون، بیش از 17 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است

توسط - آمریکا از 2021 تا اکنون، بیش از 17 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است

شصت و سومین گزارش سه‌ماهه سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با ارائه گزارش خود به کنگره آمریکا، به توضیح چگونگی مصرف 144 میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان پرداخته است.

درین گزارش، آمریکا همچنان به عنوان بزرگ‌ترین کمک‌کننده به افغانستان خوانده شده و گفته شده است که از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگست 2021 تا اکنون،...