افغانستان, تیتر نخست, خبرها

نی؛ بیشتر از پنجاه درصد رسانه‌های دیداری در کشور از فعالیت بازمانده‌اند

توسط - نی؛ بیشتر از پنجاه درصد رسانه‌های دیداری در کشور از فعالیت بازمانده‌اند

هم‌زمان با گرامی‌داشت از 21 نوامبر؛ روز جهانی تلویزیون که از سوی سازمان ملل متحد به این نام مسمی شده است، نهاد نی؛ حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، با نشر اعلامیه مطبوعاتی، از توقف فعالیت 52 درصد از رسانه‌های دیداری افغانستان در طول دو سال اخیر خبر داده است.

برمبنای آماری که در اعلامیه این نهاد آمده است، از میان 147...