تیتر نخست, جامعه

دلایل پرخاش‌گری کودکان و روش‌های مقابله با آن

توسط - دلایل پرخاش‌گری کودکان و روش‌های مقابله با آن

پرخاش‌گری در کودکان پدیده‌ی شایعی است که به‌صورت‌های مختلفِ جسمی، عاطفی و تنشِ قابل توجه در آن‌ها دیده می‌شود. اگرچه این مسئله بخشی طبیعی در روند رشد کودک شماست، اما از او انتظار می‌رود که در مدرسه احساساتش را کنترل و مدیریت کند. هرچه آموزش‌های شما در این زمینه از سن کم‌تری آغاز شود احتمال اینکه فرزندتان بتواند بر پرخاشگری‌اش غلبه...